НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Екобрикетите “Акумулатор на топлина “Нежна топлина” (тип 3) – са разновидност на

НАШИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продължителност на активната фаза на топлоотделяне (горене)
В сравнение с другит

КЪДЕ ДА ЗАКУПИМ

За момента продуктът ни може да бъде закупен в град Варна.

За оформяне на поръчка

За нас

Компанията “Tender Heat LLC” с подразделение “Нежна Топлина” ООД е създадена през април 2016 година.

ЕИК/204009645
Име: НЕЖНА ТОПЛИНА
Дружество с ограничена отговорност
Адрес: България, гр.Варна 9026, Област Варна, Община Варна, Район р-н Приморски, ул.Никола Вапцаров, №3

Банкови данни:

IBAN BG44RZBB91551007011570
BIC RZBBBGSF
Райфайзенбанк България ЕАД, София 1407
бул. “Никола Вапцаров” 55, Експо 2000, район Лозенец
SWIFT/BIC: RZBBBGSF

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Екобрикетите “Акумулатор на топлина “Нежна топлина” (тип 3) – са разновидност на биогориво, образувано на базата на торф, чрез пресирането му в твърд брикет. Продуктът е предпочитано средство за отопление за печки на дърва и котли. Уникалните му качества се състоят в продължителността на неговото активно топлоотделяне (в зависимост от типа отоплителна система, продължителността на […]

Read More

НАШИТЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Продължителност на активната фаза на топлоотделяне (горене) В сравнение с другите екобрикети и обикновените дърва, продължителността на активната фаза на топлоотделяне е минимум 20% повече (при равно тегло на горивото), и ние ви гарантираме тази цифра. В графиката по-долу можете сами да се убедите в това. Ние не обичаме неоправданите очаквания. Екологичност Нашите екобрикети се […]

Read More