Компанията “Tender Heat LLC” с подразделение “Нежна Топлина” ООД е създадена през април 2016 година.

ЕИК/204009645
Име: НЕЖНА ТОПЛИНА
Дружество с ограничена отговорност
Адрес: България, гр.Варна 9026, Област Варна, Община Варна, Район р-н Приморски, ул.Никола Вапцаров, №3

Банкови данни:

IBAN BG44RZBB91551007011570
BIC RZBBBGSF
Райфайзенбанк България ЕАД, София 1407
бул. “Никола Вапцаров” 55, Експо 2000, район Лозенец
SWIFT/BIC: RZBBBGSF